ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าเรือสงขลายินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม
 
พ.ต.ต.กฤษฎากรณ์ กลิ่นเกษร


Songkhla Harbour
ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าเรือสงขลา
แหล่งพระราม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา  90000 โทรศัพท์ (Tel): 0-7431-3480 แฟกซ์ (Fax): 0-7431-3480
webmaster : pichet_k2004@hotmail.com